Topmenu

BETJENE kunder

Det andet led i kunderelationen er den måde, du betjener dine kunder på. Specialbutikker giver personlig betjening, supermarkeder har nedgraderet og effektiviseret med selvbetjening, mens internetbutikker i nogen grad har automatiseret betjeningen.

Overvejelserne om den måde, du ønsker at betjene kunderne, hænger naturligvis sammen med andre dele af forretningsmodellen. Betjeningsformen skal dels hænge sammen med dit valg af kundesegmenter – nogle vil forvente at kunne få personlig vejledning, mens andre gerne vil klare det selv på nettet. Det hænger naturligvis også sammen med den kundeværdi og oplevelse, som du ønsker at levere, ligesom valget af betjeningsform kan have stor betydning for dine omkostninger.

Nedenfor kan du se nogle eksempler på forskellige betjeningsformer.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes