Topmenu

Kreativ opvarmning

Det største udbytte af arbejdet med Business Model Architect får man, hvis man er åben overfor at tænke kreativt.

Det kan være en udfordring, når man er midt i hverdagens problemløsning. Så søger man svarende indenfor det kendte. Man leder efter det rigtige svar. Man er klog og fornuftig.

Derfor kan det hjælpe at varme deltagerne lidt op, inden de skal arbejde med Business Model Architect.

Det kan man fx gøre på én af nedenstående måder:

Træk en kategori

Vælg en case, et eksempel. Fx én af deltagernes virksomhed eller en type virksomhed, som alle kender, såsom en frisør, en slagter eller lignende.

Tage kortene fra én af kategorierne – tilfældigt eller bevidst valgt – og træk så én for én nogle tilfældige kort og spørg for hver kort gruppen:

Hvad nu hvis dette kort skulle være sandt for virksomheden? Hvad kunne man gøre helt konkret?

Gør det for 3-5 kort. Gerne indtil der begynder at komme radikalt nytænkende, men også gerne fjollede idéer.

Mest urealistiske idé

Nogle gange skal der hårdere metoder i brug. Ovenstående øvelse kan varieres og gøres til en konkurrencer mellem grupper á fx 4 personer.

Træk 3-5 kort og bed deltagerne om at komme med de vildeste idéer med afsæt i kortene uden at skele til realiserbarhed og strategiske begrænsninger. Bed dem eksplicit om at komme med de mest urealistiske idéer – men som stadig ville være værdifulde, hvis de kunne realiseres.

Giv dem fx 10 minutter.

Hver gruppe præsenterer så kort deres vildeste idé. Den der er mest umulig at realisere.

Bed så de øvrige grupper om idéer til, hvordan man faktisk kunne realisere idéen alligevel – altså hvordan man kunne omforme den til en mere realiserbar idé.

Giv dem fx 5 minutter. Det er bare opvarmning.

Vinderen er så dem, der faktisk kom med en idé, der var umulig at gøre realiserbar.

Se mønsteret

Det er som regel let nok at komme med idéer til at bruge enkeltstående kort, men hvad nu, hvis det er en kombination af tre kort?

Træk tre kort – gerne tilfældigt – fra tre forskellige kategorier. Fx KUNDEVÆRDI, INDTÆGTER og AKTIVITETER.

Bed deltagerne om at beskrive et konkret eksempel på, hvordan disse tre kort kunne kombineres i forretningsmodel.

Tag udgangspunkt i en konkret virksomhed, eller lad dem bruge fantasien og forestille sig en vilkårlig virksomhed.

Sværhedsgraden kan løftes ved at trække flere kort – fx 5-6 kort – fra forskellige kategorier. Evt. flere fra samme kategori. Kombinationsmulighederne er uendelige.

Kunsten er at se mønstre i stedet for at tænke. Så giv dem bare 5-10 minutter.

Vilkårlig forretningsmodel

Den mest krævende kreative øvelser er at trække et vilkårligt kort fra hver kategori og lægge dem på kanvaset.

Bed herefter deltagerne – evt. gruppevis, hvis der er mere end 6-7 deltagere – om at forestille sig, hvad det kunne være en forretningsmodel for.

Stil som krav, at de integrerer alle – eller fx mindst 8 – af elementerne i deres “historie”. Hvis det er umuligt for dem, kan de trække et nyt kort i de kategorier, som de ikke kan integrere i historien. Indtil de kan få det til at give mening.

Den gruppe, der først når frem til en sammenhængende historie om forretningsmodellen har vundet – hvis man ønsker at have et konkurrenceelement i det.

Formålet med øvelsen er igen at arbejde med at tænke i og opdage mønstre og historier i stedet for logisk og analytisk at beskrive en forretningsmodel.

,

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes