Topmenu

Spørg jer selv: Hvad nu hvis?

Hvad nu hvis læring og udvikling skulle være det primære udbygge for vores kunde? Hvad nu hvis vi skulle tjene penge på abonnementer? Hvad nu, hvis vi skulle bruge gamification til at engagere kunderne?

Det er helt enkelt at blive kreativ og nytænkende forretningsudvikler ved at bruge Business Model Architect. Du skal bare trække et kort og spørge: Hvad nu hvis….?

Det du gør er simpelthen:

1. Fokusér

Præciser hvilken forretningsmodel du vil nytænke. Er det forretningsmodellen for en ny virksomhed, er det forretningsmodellen for en eksisterende virksomhed, eller vil du måske arbejde specifikt med et bestemt forretningsområde i virksomheden. Hvis virksomheden har ret forskelligartede kundesegmenter, kan det også give mening at fokusere på et bestemt kundesegment.

2. Spørg: Hvad nu hvis?

Kig på kanvaset Business Model Architect BUILDING SITE og overvej, hvilken del af forretningsmodellen, I først vil arbejde med. Det vil ofte være naturligt at starte med kategorierne KUNDER eller KUNDEVÆRDI for at fokusere på, hvad vi laver og til hvem.

Kig så på kortene i hver kategori én for én og spørg jer selv: Hvad nu hvis udsagnet på dette kort skulle være sand for vores virksomhed?

For eksemplets skyld siger jeg “Frisørsalon” og trækker et tilfældigt kort under KUNDEVÆRDI: Produktivitet: Kunden køber vores produkt for at kunne arbejde mere produktivt… Hvad nu hvis…(tænke, tænke)…man gav kunderne mulighed for wifi, så man kunne sidde og arbejde ved computeren, mens man blev klippet? Hvad nu hvis klippede hos kunden? Hvad nu hvis kunden kunne få påmindelse om ledige tider, når man alligevel er i nærheden?

Ingen af ovenstående er på nogen måde gennemtænkt, men tanker, der dukker op. Måske kan nogle af dem lede til ét eller andet brugbart. Og der er over 160 kort at få idéer fra.

3. Skriv ned og sorter

Husk at skrive idéerne ned undervejs. På post-it-sedler, i en blok eller optag evt. en gruppedialog på din smartphone…og skriv dem så ned senere.

Diskuter og evaluer så efterfølgende, hvilke af idéerne der er mest lovende.

Mere indviklet er det ikke.

,

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes