Topmenu

Manual for netværksgruppe

Jeg har oplevet, at Business Model Architect stimulerer samtale og giver en masse energi og idéer, når jeg sætter netværksgrupper til at hjælpe med at udvikle hinandens virksomheder.

Processen er grundlæggende den samme som beskrevet under Spørg jer selv: Hvad nu hvis? men der nogle forhold, som man bør overveje på forhånd, hvis man vil bruge Business Model Architect i en netværksgruppe:

Hvem er case?

Aftal gerne forud for netværksmødet, hvilke personer i netværket, der spiller ind med deres virksomhed som case.

De behøver ikke at forberede noget, men blot være klar til at svare på spørgsmål om virksomhedens forretningsmodel. Og så i øvrigt være åbne overfor idéer og tanker fra de øvrige deltagere.

Jeg anbefaler en case for hver fjerde deltager i mødet. Så I en gruppe med 16 medlemmer vil jeg anbefale 4 cases.

Hvem der er case, kan også aftales på selve mødet, men det vil naturligvis tage tid fra mødet og workshoppen.

Grupper

Dan grupper á 4 personer (evt. 5 hvis det ikke går op) – inklusive den person, der leverer casen. Der er således 3-4 personer til at hjælpe case-ejeren.

Mindre grupper kan giv for få og for ensartede input. Større grupper kan give for meget larm og være svære at styre.

Varighed og tidsstyring

Gruppen bør have mindst en time til casen. Gerne halvanden til to timer.

Forvent ikke, at man nødvendigvis når igennem hele forretningsmodellen på den tid. Det kan godt tage tre timer, hvis snakken er livlig.

Hvis du godt vil styre processen lidt, så kan det være en god idé at indføre nogle begrænsninger, fx

  • Lad case-ejer vælge de 3-5 vigtigste kategorier, som man gerne vil have input til.
  • Afsæt max 10-20 minutter (alt efter mødets varighed) til hver kort-kategori. Giv signal til skift undervejs.
  • Afsæt max 1-2 minutter pr. kort. Lad gruppen selv styre dette.

Styring af processen med begrænset tid holder fokus på at tænke kreativt. Hvis man har ubegrænset tid begynder man at kloge sig. Men det kan man også vælge at tillade – alt efter om formålet er mange idéer eller gennemarbejdede idéer.

Case-ejerens rolle

Hvis formålet er at få kreative idéer, anbefal case-ejeren at indtage en passiv rolle i processen og bare lytte og tage notater. Hvis case-ejeren deltager aktivt, bliver det en mere traditionel diskussion om problemløsning.

Trin 1: Præsenter casen

Lad case-ejeren bruge 10 minutter på at fortælle om sin virksomhed og den aktuelle forretningsmodel. Brug gerne Business Model Architect BUILDING SITE som udgangspunkt.

Eller endnu bedre: Lad gruppen stille spørgsmål til case-ejeren om den aktuelle forretningsmodel.

Lad case-ejeren pege på sine vigtigste udfordringer netop nu, hvis fokus skal være på problemløsning. Udpeg evt. 3-5 flere på kanvaset, som man gerne vil have fokus på.

Eller lad det stå åbent, hvis workshoppen gerne må være en mere kreativ udforskning af muligheder.

Trin 2: Generering af idéer

Lad gruppen tage en kategori af gangen og for hvert kort spørge: Hvad nu hvis udsagnet på dette kort skulle være sandt? Hvad kunne man gøre? Hvordan? Se guiden Spørg jer selv: Hvad nu hvis?

Anbefal case-ejer blot at lytte og tage notater.

Om muligt må de noterede idéer gerne være synlige for gruppen også. Fx på flipover, whiteboard, post-it-sedler eller lignende.

Giv evt. case-ejer mulighed for at bryde ind, hvis brainstormen kører af sporet på grund af uvidenhed og man finder det nødvendigt at give en information. Begræns fx dette til 3-5 gange under workshoppen.

Giv tilsvarende gruppen mulighed for spørgetid, hvor man stiller spørgsmål til case-ejer.

Trin 3: Afrunding

Brug fx 15 minutter til at runde af og evaluere de indkomne idéer. Hvilke idéer rummer de største potentiale? Hvilke kan udvikles videre?

Hvis man har mere tid, kan man give gensidig sparring på implementeringen eller evt. følge op på dette på et efterfølgende møde.

,

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes