Topmenu

Kunderelation

Kunderelationen handler om hvad det er for en kunderelation vi etablerer samt hvordan vi etablerer, fastholder og udvikler forholdet til vore kunder.

Der er faktisk fire ting vi bør overveje:

  • Etablering – hvordan får vi nye kunder ind i folden?
  • Betjening – er det en tæt personlig relation eller en upersonlig relation med selvbetjening og automatiseret betjening?
  • Fastholdelse – hvordan fastholder vi kunderne som købere?
  • Udvikling – hvordan udvider og styrker vi forholdet til vore kunder?

Med andre ord – det er vores salgsmaskine vi designer her.

Kunderelation

ETABLERE kunderelation – hvordan får vi nye kunder?

BETJENE kunder – er det en tæt personlig relation eller en upersonlig relation med selvbetjening og automatiseret betjening.

 
FASTHOLDE kunder –  – hvordan fastholder vi kunderne som købere?

 
UDVIKLE kunderelation – hvordan udvider og styrker vi forholdet til vore kunder?

 
Næste trin i forretningsmodellen: KANALER 

Læs mere om at ETABLERE kunderelationer, BETJENE og FASTHOLDE kunder samt UDVIKLE kunderelationer…

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes