Topmenu

Ressourcer

Hvilke aktiver og ressourcer skal virksomheden bygges på?

I dette trin beskriver du dine nøgleressourcer og -aktiver i virksomheden. For en virksomhed i startfasen kan det også handle om at beskrive de aktiver, som skal fremskaffes.

Ressourcer kan inddeles i følgende kategorier:

Ressourcer

FYSISKE ressourcer – de fysiske aktiver, som virksomheden råder over eller har behov for at anskaffe. Læs mere om fysiske ressourcer…

 
FINANSIELLE ressourcer – hvor kan man rejse de penge, som er nødvendige for at starte og/eller drive virksomheden? Læs mere om finansielle ressourcer…

 
MENNESKELIGE ressourcer – de personer og kompetencer, som er nødvendige for at drive virksomheden. Læs mere om menneskelige ressourcer…

 
IMMATERIELLE ressourcer – de rettigheder, hemmeligheder, informationer og metoder m.v. som kan give virksomheden en konkurrencefordel. Læs mere om immaterielle ressourcer… 

 

 

Næste trin i forretningsmodellen: AKTIVITETER 

 

Et fremragende filmmanuskript, der rammer lige i hjertet på det brede massepublikum, er et godt udgangspunkt, men det bliver ingen succes uden den rigtige instruktur, kendte skuespillere og et godt markedsføringsbudget.

På samme måde er et produkt, der løser et påtrængende problem hos kunden til den rigtige pris, naturligvis “a match made in heaven”, men der mangler et fjerde led i ligningen: Den rigtige virksomhed til at frembringe produktet og servicere kunden. Virksomhedens ressourcer og aktiver definerer sammen med aktiviteter og partnerskaber, hvad det er for en virksomhed, der skal levere produktet.

Så hvad er nøgleressourcerne i realiseringen af din virksomhed?

Alexander Osterwalder og Yves Pigneur definerer fire hovedkategorier af ressourcer:

Fysiske ressourcer

En topleder fra restaurantkæden McDonalds spurgte engang et hold studerende, hvilken branche de mente, at han var i. Efter mange gæt svarede han “Jeg er i ejendomsbranchen”, fordi en nøgleressource for McDonalds er opkøb af de rigtige byggegrunde, som franchisetagere vil stå i kø for at åbne en restaurant på.

De fysiske ressourcer er f.eks.

 • Beliggenhed (grund)
 • Bygninger
 • Maskiner og udstyr
 • Inventar
Med andre ord de materielle anlægsaktiver.

 

Finansielle ressourcer

Fra el-biler til designertøj har jeg mødt iværksættere, der havde den udfordring, at de skulle betale deres leverandører flere måneder før de fik penge fra kunderne. Jo mere vækst, des højere træk på kassekreditten.

De finansielle ressourcer består af de likvide midler og kreditter, som virksomheden råder over eller har adgang til, f.eks.

 • Eget kapitalindskud
 • Lån
 • Investorkapital
 • Tilskud
 • Leverandørkreditter
 • Forudbetaling fra kunder
 • Donationer og sponsorater
 • Crowdfunding

 

Menneskelige ressourcer

Det er efterhånden en kliche blandt venturekapitalister, at et fremragende team med en middelmådig idé er at foretrække for et middelmådigt team med en fremragende idé. Der er ikke meget ved en god taktik, hvis man ikke har holdet til det.

De menneskelige ressourcer i din forretningsmodel kan består af bl.a.

 • Lederteamet
 • Bestyrelse og rådgivere
 • Medarbejdere
 • Netværk og relationer

…og i nogle forretningsmodeller også crowdsourcing eller frivilligt arbejde.

 

Immaterielle ressourcer

I en musikbranche, hvor respekt for copyright lyder som noget fra et andet årtusind – hvad det nok i virkeligheden også er – kan det være mindst lige så meget værd med en tæt relation til fans, så man kan fylde spillesteder og stadions.

Hvilke immaterielle rettigheder og ressourcer er centrale for din virksomhed?

De formelle immaterielle rettigheder, der nyder juridisk beskyttelse er

 • Patenter
 • Varemærker
 • Design
 • Copyright
Men derudover kan der være en række andre immaterielle ressourcer, som kan give virksomheden en stærk konkurrenceposition:
 • Forretningshemmeligheder – hemmelige opskrifter, metoder etc.
 • Databaser – store mængder af organiserede data om f.eks. kunder.

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes