Topmenu

Aktiviteter

Hvad laver vi i virksomheden?

Du har tidligere beskrevet, hvad du sælger til hvem og hvordan. Du skal nu beskrive hvordan du gør det. Det vil i praksis sige hvilke funktioner der skal udfyldes i din virksomhed og dermed også hvilke kompetencer det kræver.

Fokuser på de vigtigste. Det vil sige de funktioner hvor din virksomhed er særligt dygtig og de funktioner, der fylder mest.

Nedenfor er skitseret en række forskellige typer af nøgleaktiviteter opdelt i tre kategorier:

  • FABRIK – ensartede produkter og ydelser i massevis. Styring af værdikæden.
  • VÆRKSTED – problem- og projektorienterede enkeltopgaver.
  • PLATFORM – formidling og facilitering af andres aktiviteter.

Næste trin i forretningsmodellen: PARTNERSKABER

Hvis man fx vil sælge kurser, så er der mindst tre forskellige overordnede måder at gøre det på:

  • Standardkurser – man kan udvikle og sælge standardkurser med en detaljerede manualer til instruktørerne, som kan gentage kurserne ensartet igen og igen.
  • Individuelle kurser – man kan udvikle og sælge kurser, der er udviklet og tilpasset den konkrete virksomhed og de konkrete deltagere, så kurset dækker præcist det kompetencebehov, som virksomheden står overfor.
  • Formidling af kurser – man kan opbygge et netværk af instruktører og kursusudbydere og finde kunder til de kurser, som instruktørerne udbyder – eller omvendt undersøge virksomheders behov og herefter finde de relevante instruktører.

På samme måde kan man i de fleste brancher tale om tre typer forretningsmodeller, når man tager afsæt i virksomhedens kerneaktiviteter og -funktioner:

  • Produktion – virksomheden fremstiller ensartede produkter og ydelser gennem standardiserede processer og specifikationer.
  • Problemløsning – virksomheden frembringer og leverer individuelle løsninger, der er tilpasset den enkelte kundes problem og ønsker.
  • Platform – virksomheden formidler og understøtter kontakt mellem to parter, som har en interesse i at mødes og samarbejde.

Fabrik (værdikæde)

Hvis man vil serieproducere motorcykler, vil den centrale opgave i virksomheden formentlig være at styre værdikæden fra design og udvikling over underleverandører til egen produktion og til den efterfølgende distribution og markedsføring.

På samme måde er den centrale opgave i den indutrielle del af undervisningssystemet at udarbejde læreplaner, lave skemaer, bemande med undervisere og sikre at man har lokaler, toiletter og kantinefaciliteter til alle – og at man har censorer til eksamen.

I produktions- og værdikædeorienterede forretningsmodeller er kerneaktiviteten altså at drive en velsmurt maskine. Typisk med standardiseret arbejdskraft.

Værksted (problemløsning)

Hvis man i stedet vil lave custom-motorcykler, er virksomhedens kerneaktiviteter helt anderledes. Her handler det mere om dialog med kunden og om at være i stand til at komme frem til netop den løsning, som kunden drømmer om.

Tilsvarende vil udbydere af individuelle kurser, som f.eks. private konsulentfirmaer, i højere grad skulle være i stand til at sætte sig ind i kundens behov og udvikle et kursusforløb, der dækker virksomhedens behov. Hverken mere eller mindre.

Forretningsmodeller baseret på problemløsning er i højere grad baseret på individuelle kunderelationer og højt fagligt niveau hos den enkelte.

Platform

Den danske producent af specialbyggede motorcykler, Lauge Jensen, kan virke som en blanding af produktion og problemløsning, da de individuelle motorcykler bygges på basis af standardiserede komponenter. Men langt hen af vejen kan man faktisk også godt tale om virksomheden som en platform, som formidler kontakten mellem købedygtige motorcyklister og leverandører af en række specialkomponenter og specialhåndværk. Virksomheden fremstiller ikke selv komponenter, men udvikler og indkøber specialløsninger hos en lang række leverandører og samler til sidst delene til en motorcykel.

På uddannelsesområdet kan man i høj grad tale om hele aftenskoleområdet som en platform, hvor AOF og FOF m.fl. lejer sig ind i nogle lokaler og laver et katalog, hvor diverse uafhængige undervisere kan udbyde deres kurser lokalbefolkningen.

 

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes