Topmenu

Partnere

Den sidste del af din organisation er dine partnere. De funktioner du ikke selv kan eller vil udfylde og de aktiver, som du ikke selv har adgang til, kan du måske få adgang til via partnere. Typisk andre virksomheder, som har en interesse i at du får succes.

 

Næste trin i forretningsmodellen: INDTÆGTER 

Nogle eksempler på partnerskaber:

Distributionspartnere

Virksomheden  indgår partnerskaber med andre virksomheder for at sikre en bedre og mere effektiv distribution af vore varer og ydelser. Gennem samarbejde når begge parter lettere ud til kunderne.

Ressourcepartnere

Virksomheden deles om ressourcer med andre partnere. På den måde kan vi i fællesskab lave et mere konkurrencedygtigt setup.Eksempler: Fælles produktions- eller lagerfaciliteter. Fælles kontor, service og administrationsfunktioner. Deling af medarbejderressourcer.

Stordriftspartnere

Virksomheden vil indgå partnerskaber med andre virksomheder for at kunne lave stordrift i f.eks. indkøb eller produktion. Ved at samarbejde kan man gøre nogle ting billigere og mere effektivt fordi vi sammen bliver større.Eksempler:  Indkøbsforeninger. Joint ventures i.f.m. outsourcing. Personaledeling. …….

Teknologipartnere

Virksomheden produkt- og konceptudvikling er baseret på partnerskab om udvikling af teknologi…

Udviklingspartnere

Virksomhedens produkt- og konceptudvikling sker i samarbejde med andre virksomheder, organisationer eller eksterne personer. .

Netværkspartnere

Virksomheden samarbejder med andre virksomheder i et løst koblet netværk, hvor man hjælper hinanden med at løse de opgaver, som er for store eller for brede til at man selv kan løse dem. På den måde kan man have en slank organisation, men stadig en bred kompetence..

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes