Topmenu

Kunder – segmentér dit marked

Kortene i kategorien KUNDER hjælper dig med at definere dine segmenteringskriterier.

Kortene består af:

 • Segmenteringskriterier – nogle træk ved dine mulige kunder, som gør, at de har forskellige behov. Fx fordi de har forskellig livsstil eller fordi de som virksomheder tilhører forskellige brancher.
 • Segmenteringsstrategier – nogle alternative tilgange til at vælge målgrupper. Fx fokus på en niche eller satsning på flere forskellige segmenter.

Denne del af segmenteringsprocessen går i al sin korthed ud på:

 • At definere et antal mikrosegmenter (gerne 20-30 stykker) – hvis markedet var en skinke, ville mikrosegmenter være skinketern.
 • At gruppere mikrosegmenter til ensartede segmenter.
 • At vælge det eller de mest attraktive segment(er).

 

Sådan bruger du Business Model Architect ELEMENTS-kortene:

 1. Tag kortene i KUNDER Kriterier-kategorien.
 2. Diskuter for hver enkelt kriterium, om forskellige kunder har forskellige behov, og sekundært, om de køber ind via de samme KANALER.
 3. Vælg de 2-3 kriterier, hvor kunderne især har forskellige behov. Fx virksomhedens størrelse og udviklingsfase eller forbrugerens geografiske placering og alder.

 

Næste skridt

 1. Definer undergrupperne for hver udvalgt kategori: Fx 18-25 år, 26-50 år, 51-65 år etc., hvis du har valgt Alder.
 2. Tegn undergrupperne ind i et træ-diagram eller mindmap. Hvis du har valgt 3 kort (kriterier) med henholdsvis 2, 3 og 4 undergrupper, vil du nu have 2 x 3 x 4 = 24 mikrosegmenter.
 3. Skriv hvert mikrosegment på en lille lap papir eller en Post-it-seddel. Fx “indkøbschefer, metalindustri, 50-100 ansatte”.
 4. Grupper sedlerne i segmenter med ensartede behov og ensartede kanaler.
 5. Giv hvert segment et navn.
 6. Vælg det eller de segmenter, som din virksomhed primært vil fokusere på i udvikling af koncept og markedsføring.

(værktøj til prioritering af segmenter følger)

 

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes