Topmenu

Nyt produkt

Hvis man som virksomhed har udviklet et nyt produkt eller en ny ydelse, vil den ofte glide smertefrit ind i den eksisterende forretningsmodel og blive lavet af den eksisterende organisation og markedsført ad de sædvanlige kanaler.

Men nogle gange passer nye produkter og ydelser ikke helt ind. Det skal måske sælges på en anden måde til nogle andre kunder, eller det kræver kompetencer, som man ikke har i huset. Og måske passer produktet ikke ind i det eksisterende sortiment.

I så fald kan Business Model Architect bruges til dels at kortlægge de organisatoriske bindinger, der er for det nye produkt og dels at udvikle et koncept for, hvordan det nye produkt skal frembringes og markedsføres.

Hvis produktet blot er en udvidelse af det aktuelle sortiment kan man evt. nøjes med at diskutere udvalgte elementer af forretningsmodellen, fx

 

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes