Topmenu

En forretningsmodel, der skaber efterspørgsel

Da jeg forleden gennemgik elementerne i en forretningsmodel overfor et par iværksættere, fandt jeg det nødvendigt at hive Business Model Architect-kortene frem, da jeg skulle forklare, hvad der egentlig ligger i begrebet Kunderelation. Det er traditionelt ét af de elementer, som man ofte går lidt skævt af, når man arbejder med Business Model Canvas.

Måske er det fordi dette element i canvas-modellen er blevet stærkt forenklet. Det er både modellens styrke og svaghed.

Den mest præcise måde at forklare elementet Kunderelation er nok at sige, at det besvarer spørgsmålet: Hvordan skaber jeg efterspørgsel? Kundesegmenter definerer hvem, man primært ønsker at sælge til, Kanaler definerer hvordan man når ud til kunderne, men Kunderelation definerer det væsentligste: Hvordan får du kunderne til at købe?

kunderelation

Jeg lagde de 26 ELEMENTS-kort for kunderelation i fire stakke foran iværksætterne:

  • ETABLERE – hvordan etablerer I kunderelationen? Hvordan får I nye kunder?
  • BETJENE – hvordan betjener I kunderne?
  • FASTHOLDE – hvordan fastholder I kunderne? Hvordan får I dem til at købe igen?
  • UDVIKLE – hvordan udvikler I kunderelationen? Hvordan får I den enkelte til at købe flere produkter og ydelser?

Det var faktisk ret sjovt at se, hvordan de lyste op, da jeg kategori for kategori bredte kortene ud for dem. De kunne naturligvis genkende de ting, som de allerede havde ovevejet – fx det at bruge en tidlig referencekunde til at få de næste kunder i startfasen – men i løbet af de få minutter det tog at gennemgå kortene, dukkede der også nye idéer op helt uopfordret. De kunne se muligheder i at bruge Gamification til at få brugerne til at involvere sig mere i produktet, og de fik også et par idéer til andre services, der kunne sælges til kunden, da de så kortene Tillægsprodukter og Krydssalg.

Og det var egentlig slet ikke meningen, at vi skulle konceptudvikle. De skulle bare lige have modellen forklaret.

Selvom vi efterhånden har vænnet os til at se forretningsmodellen som en helhed, så kan det altså nogle gange være meget udbytterigt at tage fast i en begrænset del af modellen og gå i dybden med den. Fx ved at tage en enkelt farve i Business Model Architect ELEMENTS og diskutere, hvordan man kunne brug de enkelte muligheder (kort).

Når man sidder med hele forretningsmodellen på én gang bliver opgaven ofte at bevare overblikket, og man har svært ved at tænke kreativt i de enkelte dele. Så hvis du ønsker at tænke nyt i din forretningsmodel, så prøv at udvælge et enkelt element af gangen.

Kreativitet opstår ofte når man fokuserer og begrænser sig.

 Køb Business Model Architect-kortene nu!

, ,

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes