Topmenu

Hvordan opbygger man en forretningsmodel?

Kernen i din forretningsmodel er din primære kunde og din leverance til kunden. Start med at lave en grundig beskrivelse af din primære kundegruppe – gerne med eksempler på konkrete kundeemner og beskrivelse af deres behov, ønsker og problemer.

Herefter beskriver du din leverance og kundeværdi – altså hvad leverer du til kunden og hvorfor er det værdifuldt for ham eller hende.

Såfremt du overvejer flere forskellige kundesegmenter, bør du principielt overveje at skitsere flere parallelle forretningsmodeller. Altså en forretningsmodel for hvert kundesegment. Oplevelsen af kundeværdi kan være meget forskellig fra segment til segment. De kan lægge vægt på forskellige produktegenskaber, men de kan også have forskellige holdninger og vaner med hensyn til indkøbsformen, distributionskanaler, samarbejdet med din virksomhed, prismodel o.s.v.

Derfor: Start med at lave en forretningsmodel for hvert kundesegment og se så efterfølgende om modellerne kan rummes i samme virksomhed og om man måske skal starte med ét segment og så tage fat på de andre segmenter senere.

Når kundesegmenter og leverance er defineret, så er resten en lidt mere organisk proces, hvor du beskriver de øvrige elementer i forretningsmodellen og løbende sammenholder dem med kundesegmenter og leverancen. Er der logik i tingene.

Overordnet giver det dog god mening at starte med go-to-market-strategien, som udover kundesegmenter og leverancen vil indeholde valget af markedsførings- og distributionskanaler, kunderelationens form og din indtjenings- og prismodel. Altså hele salgs- og markedsføringsdelen af forretningsplanen.

Herefter går du over til beskrivelse af den organisation, der skal leverer produkterne og ydelserne: Hvad er nøgleaktiviteterne i virksomheden, hvilke nøgleressourcer har man eller skal man fremskaffe og hvilke partnerskaber vil man indgår. Alt dette munder ud i et overblik over omkostningsstrukturen.

Et fremragende skema til at arbejde med forretningsplanen er Alexander Osterwalders Business Model Canvas, som du kan se nedenfor.

No comments yet.

Skriv et svar

Powered by WordPress. Designed by WooThemes