Topmenu

Business Model Architect ELEMENTS

Et sæt af 151 kort i 13 kategorier, der hver repræsenterer en kombinationsmulighed i jeres forretningsmodel. Kategorierne har forskellige farver, så forretningsmodellens struktur er på den måde intuitivt indbygget ind i kortene.

Kortene omfatter også nye tendenser i forretningsmodeller som open innovation, gamification, freemium, crowdfunding, flersidede platforme osv.

Byg din forretningsmodel ved at vælge et eller flere kort i hver kategori. Du behøver ikke mere plads end når du lægger en kabale.

De 151 kort består af:

7 x Kundeværdi
6 x Positionering
4 x Prisniveau
6 x Oplevelsescyklus

5 x Kunder
25 x Kunderelation
11 x Kanaler

24 x Ressoucer
19 x Aktiviteter
8 x Partnerskab

11 x Indtægter
12 x Prismodel
9 x Omkostninger

Pris pr. sæt: kr. 499,- + inkl. moms – BESTIL HER…

bma-elements-3

Powered by WordPress. Designed by WooThemes